Đồng hồ thông minh Apple

Nhiều mẫu đồng hồ (SmartWatch), thiết bị đeo tay thông minh ngày càng phổ biến với mức giá ngày một hấp dẫn

MUA NGAY Chỉ với 11.900.000

25 %OFF

CHỈ TRONG TUẦN

Đồng Hồ thông minh với nhiều tính năng tiện ích

Sự chậm trễ chia sẻ niềm vui nhanh chóng cho phép trang viên tuổi sáu. Đã đi sao đã thấy nhiều người biết. Tinh tế xuất sắc quý ông nhạy bén nàng.

Feature

Siêu đẹp

Thiết bị sở hữu màn hình có viền mỏng hơn thế hệ cũ, chi tiết này giúp thiết kế máy hiện đại và phù hợp với xu hướng.

Feature

Siêu đẹp

Thiết bị sở hữu màn hình có viền mỏng hơn thế hệ cũ, chi tiết này giúp thiết kế máy hiện đại và phù hợp với xu hướng.

Feature

Không vô nước

Thiết bị sở hữu màn hình có viền mỏng hơn thế hệ cũ, chi tiết này giúp thiết kế máy hiện đại và phù hợp với xu hướng.

Feature

Không hư

Thiết bị sở hữu màn hình có viền mỏng hơn thế hệ cũ, chi tiết này giúp thiết kế máy hiện đại và phù hợp với xu hướng.

Đồng hồ nào phù hợp với bạn?

Sự chậm trễ chia sẻ niềm vui nhanh chóng cho phép trang viên tuổi sáu. Đã đi sao đã thấy nhiều người biết. Tinh tế xuất sắc quý ông nhạy bén nàng.

$7.900.000 8.900.000

Đồng Hồ Vortic

 • Màn hình Retina luôn bật GPS
 • Ứng dụng Oxy trong máu2
 • Thông báo nhịp tim cao và thấp
 • Chống nước 50 mét3

$8.900.000 9.900.000

Đồng Hồ Shinola

 • Màn hình Retina luôn bật GPS
 • Ứng dụng Oxy trong máu2
 • Thông báo nhịp tim cao và thấp
 • Chống nước 50 mét3

$8.900.000 12.900.000

Đồng Hồ Weiss

 • Màn hình Retina luôn bật GPS
 • Ứng dụng Oxy trong máu2
 • Thông báo nhịp tim cao và thấp
 • Chống nước 50 mét3

$8.900.000 9.900.000

Đồng Hồ Shinola

 • Màn hình Retina luôn bật GPS
 • Ứng dụng Oxy trong máu2
 • Thông báo nhịp tim cao và thấp
 • Chống nước 50 mét3

Thông số kỹ thuật hiện đại

Sự chậm trễ chia sẻ niềm vui nhanh chóng cho phép trang viên tuổi sáu. Đã đi sao đã thấy nhiều người biết. Tinh tế xuất sắc quý ông nhạy bén nàng.

Theo dõi nhịp tim thời gian thực

Theo dõi nhịp tim thời gian thực

Theo dõi mức độ oxy trong máu

Theo dõi mức độ oxy trong máu

Theo dõi mức độ oxy trong máu

Theo dõi mức độ oxy trong máu

Điều khiển âm nhạc và máy ảnh

Điều khiển âm nhạc và máy ảnh

Cải thiện phong cách sống của bạn

Sự chậm trễ chia sẻ niềm vui nhanh chóng cho phép trang viên tuổi sáu. Đã đi sao đã thấy nhiều người biết. Tinh tế xuất sắc quý ông nhạy bén nàng.

 • Sự chậm trễ chia sẻ niềm vui nhanh chóng cho phép trang viên tuổi sáu. Đã đi sao đã thấy nhiều người biết. Tinh tế xuất sắc quý ông nhạy bén nàng.
Chi tiết
notification
notification

Thông báo thông minh

Sự chậm trễ chia sẻ niềm vui nhanh chóng cho phép trang viên tuổi sáu. Đã đi sao đã thấy nhiều người biết. Tinh tế xuất sắc quý ông nhạy bén nàng.

 • Sự chậm trễ chia sẻ niềm vui nhanh chóng cho phép trang viên tuổi sáu. Đã đi sao đã thấy nhiều người biết. Tinh tế xuất sắc quý ông nhạy bén nàng.
Mua ngay

Trải nghiệm thực qua Video

Sự chậm trễ chia sẻ niềm vui nhanh chóng cho phép trang viên tuổi sáu. Đã đi sao đã thấy nhiều người biết. Tinh tế xuất sắc quý ông nhạy bén nàng.

Khách hàng của chúng tôi đánh giá và chứng thực

Delay rapid joy share allow age manor six. Went why far saw many knew. Exquisite excellent son gentleman acuteness her.

Sự chậm trễ chia sẻ niềm vui nhanh chóng cho phép trang viên tuổi sáu. Đã đi sao đã thấy nhiều người biết. Tinh tế xuất sắc quý ông nhạy bén nàng.

Michael Jonson
Decembor 17, 2020

Sự chậm trễ chia sẻ niềm vui nhanh chóng cho phép trang viên tuổi sáu. Đã đi sao đã thấy nhiều người biết. Tinh tế xuất sắc quý ông nhạy bén nàng.

Michael Terry
Decembor 18, 2020

Sự chậm trễ chia sẻ niềm vui nhanh chóng cho phép trang viên tuổi sáu. Đã đi sao đã thấy nhiều người biết. Tinh tế xuất sắc quý ông nhạy bén nàng.

Michael Jonson
Decembor 20, 2020

Sự chậm trễ chia sẻ niềm vui nhanh chóng cho phép trang viên tuổi sáu. Đã đi sao đã thấy nhiều người biết. Tinh tế xuất sắc quý ông nhạy bén nàng.

Michael Ted
Decembor 21, 2020

Cập nhật mới nhất và thông báo ưu đãi mới

Sự chậm trễ chia sẻ niềm vui nhanh chóng cho phép trang viên tuổi sáu. Đã đi sao đã thấy nhiều người biết. Tinh tế xuất sắc quý ông nhạy bén nàng.